วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่และปลา

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการเลี้ยงสัตว์  โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเอง โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ภายในท้องถิ่น อาศัยหลักการพึ่งพาธรรมชาติในการเลี้ยง และวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต  ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
ปลวกเป็นอาหารเสริมที่มีคุณภาพสูง เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงได้เอง และใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อช่วยลด ต้นทุนการผลิตได้   การเพาะเลี้ยงปลวก ทำได้โดย
1. ขุดหลุมพอเหมาะไม่ใหญ่นักจำนวน 7 หลุม คือ ให้ได้ครบ 1 อาทิตย์สำหรับเวียนใช้
2. หาเศษไม้แล้วนำมาไว้ในหลุม
3. รดน้ำเศษไม้ให้พอชุ่ม
4. หาผ้าที่พอดีกับหลุม มาคลุมไว้

5. กลบดินทับไว้เพื่อให้อากาศเย็น ปลวกจะได้มาทำรัง
6. ทิ้งไว้ 7 วัน ก็จะมีปลวกมาทำรัง เราก็จะได้รังปลวกสำหรับเป็นอาหาร
ของไก่ตัวเล็ก และใหญ่ รวมถึงสัตว์อื่น ๆ เช่น เป็ด กบ ปลา หมู เป็นต้น

สำหรับการนำปลวกไปเป็นอาหารสัตว์นั้น จะต้องเวียนกันวันละ 1 หลุม เพื่อที่วันต่อไปจะได้มีปลวกเป็นอาหารสัตว์ไม่ขาด 
ข้อแนะนำ
 -  ควรเพาะเลี้ยงปลวกหลายๆหลุม ตามวงจร เพราะหลุมหนึ่งจะเก็บได้ทุก 15 วัน และเก็บต่อได้นานประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงทำการเพาะเลี้ยงใหม่ตามวิธีเดิม

วิธีการเพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่

- ขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ยาว 1.50 เมตร ลึก 25 เซนติเมตร
- ใช้ไม้ที่มีเปลือกแห้ง ตัดเป็นท่อนขนาดเหมาะสมสามารถวางในหลุมได้พอดี
นำไปวางไว้ในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ให้เต็มประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของหลุม
- นำมูลโค + ใบไม้ ผสมกันในอัตราส่วน 50/50 กลบกองไม้ให้เต็มปากหลุม
รดน้ำให้เปียกทั่วทั้งหลุมแต่ไม่ต้องให้แฉะมาก
- จากนั้นคลุมปิดปากหลุมด้วยกระสอบป่าน ทิ้งไว้ 10-15 วัน
เมื่อเปิดดูจะพบปลวกอยู่เป็นจำนวนมาก
- จากนั้นก็นำปลวกมาเคาะใส่ภาชนะแล้วนำไปให้ไก่กินได้เลย
ข้อแนะนำ 
- ควรเพาะเลี้ยงปลวกหลายๆหลุม ตามวงจร เพราะหลุมหนึ่งจะเก็บได้ทุก 15 วัน
และเก็บต่อได้นานประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงทำการเพาะเลี้ยงใหม่ตามวิธีเดิม
- ปลวกนี้เหมาะเป็นอาหารสำหรับไก่เล็กและปลา
เพื่อช่วยในการลดต้นทุนเรื่องอาหารของไก่และปลาได้
- ให้ไก่เล็กกินทุกวัน โดยนำปลวกผสมกับข้าวบดหยาบ ในอัตรา 70/30
จะช่วยเพิ่มโปรตีนให้ไก่ได้เป็นอย่างดี หรือนำไปหว่านให้ปลากินก็เพิ่มโปรตีนเช่นกัน

วิธีการเตรียมหลุมเลี้ยงปลวกเพื่อเลี้ยงปลา
1. ขุดหลุมดินขนาดใหญ่กว่ายางรถจักรยานยนต์ใกล้บ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่กว่ายาง
รถจักรยานยนต์ข้างละ 20 ซม. จะขุดกี่หลุมก็ได้
2.  นำยางนอกรถจักรยานยนต์มากลับทางในออกนอก  นอกกลับเข้าใน  จะทำให้ได้พื้นที่หนาขึ้น  แล้วนำลวดมาสานในวงในของยาง 8 -10 เส้น  สานรูปตาหมากรุก  เพื่อวางอาหารของปลวก  ทำลักษณะเดียวกันนี้  3 – 4 ชั้น (เส้น)  วางซ้อนกันในหลุมเลี้ยงปลวก
3.  นำอาหารปลวก เช่น กระดาษ  เศษไม้ไผ่  หญ้าแห้ง  ใส่ลงใสยางรถแต่ละเส้นพอประมาณ  แล้วรดน้ำให้ชุ่มทุกชั้น  นำมาวางเรียงในหลุมรดน้ำซ้ำอีกให้ดินในหลุมชุ่ม
4.  หาวัสดุมาปกคลุมเพื่อให้มืดและรักษาความชุ่มชื้นรดน้ำซ้ำทุก ๆ 3-5 วัน  เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์  สามารถนำขึ้นมาเลี้ยงปลาโดยจุ่มยางรถทีละเส้นลงในบ่อเลี้ยงปลาให้ตัวปลวกลอยขึ้นมาให้ปลากิน  แช่ไว้  30 – 40 นาทีก็นำขึ้นมาใส่หลุมไว้เหมือนเดิมรดน้ำซ้ำอีกครั้ง
แหล่งที่มา : รักบ้านเกิดดอทคอม
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น